Pasieka Fabryczna

Idź do spisu treści

Menu główne

Aktualności


Zapraszamy Pszczelarzy
Koła
Wrocław-Fabryczna
na zebranie
06.02.2017  godz.18,00
Wrocław, ul.Rękodzielnicza 1
  wiecej ...                            

 

Wzór ewidencji w formacie pdf

wzór ewidencji w formacie .xls

EWIDENCJA SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

Pszczelarz prowadzący sprzedaż bezpośrednią produktów pszczelich zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji według Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (weszło w życie od 1 stycznia 2016 r.), a określa to dokładnie § 41.:
   Podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pszczelich nieprzetworzonych przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej prowadzi i przechowuje dokumentację, zawierającą informacje o:
  1. ilości sprzedanych w danym miesiącu produktów;
  2.  wynikach czynności sprawdzających, o których mowa w § 18.
  3.  Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez rok następujący po roku, w którym została sporządzona, i udostępnia się na żądanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
Wymagania rozporządzenia wskazują  obowiązek ewidencjonowania miesięcznych ilości sprzedanych produktów.

Nie ma konieczności ewidencjonowania kwot, jakie za miód czy inny produkt otrzymał pszczelarz, ani dat, w jakim dniu miała miejsce operacja.
Ewidencja ta nie jest związana z obowiązkami podatkowymi, a wyłącznie z bezpieczeństwem produktów spożywczych w ramach sprzedaży bezpośredniej. Po zakończeniu danego miesiąca powinna znaleźć się w rubryce odpowiednia ilość kg sprzedanego miodu (czy innego produktu pszczelego nieprzetworzonego).

.....................................................................................

TU JEST DOSTĘPNE

PSZCZELARSTWO. Od roku 1950 do 2012

 

"  … Kto więc w okolicy pszczołóm przyjazniej zamieszkuje, czego już stąd dochodzić może, że się ule, lubo przez nieobeznanych wtym względzie opatrywane, przez dosyć długi czas utrzymywały, niechaj się długo nienamyśla, mając sposobne miejsce do ustawienia kilku ulów, niechaj ich nabywa. Postępując sobie podług mojej rady, zaiste on swego zawodu niepożałuje. Załączam go w tem i stoję mu za to ze wszystkiemi mojemi ulami. Mały jest nakład, jakiego nabycie jednego ula wymaga, mogący się jednak do znacznej a zgoła stokrotnej summy w kilku latach podwyższyć a to przy małej pracy , przyczem pszczelnictwo ogółem nie pracą, ale owszem najprzyjemniejszą i najszlachetniejszą zabawą nazwać można…"      Jan Dzierżoń

 
Strona główna | O Nas | Wiedza | Historia | Oferta | Galerie | Kontakt | Ogólna mapa witryny
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego