Informacje różne - Pasieka Fabryczna

Idź do spisu treści

Menu główne

Informacje różne

Informacje

Do pobrania formularze do złożenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i u Powiatowego Lekarza Weterynarii.


wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii,

instrukcja wypełnienia wniosku do dopłaty do przezimowanych rodzin

wniosek o dopłatę za przezimowane rodziny

załącznik do wniosku.Przypominamy, że po otrzymaniu zaświadczenia od Powiatowego Lekarza Weterynarii, wnioski o dopłaty za przezimowane rodziny pszczele składamy tam, gdzie znajduje się nasza Agencja ze względu na miejsce zameldowania a nie gdzie znajduje się nasza pasieka.


Wyniki badań węzy:  

Analiza węz pszczelich (ekstrakcja: dichlorormetan i chloroform, przebadano 26 węz pszczelich).
Informacja dla właścicieli przebadanych próbek : numer Waszej próbki można uzyskać telefonicznie ( 601714497) lub na zebraniu koła.


EWIDENCJA SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ


Pszczelarz prowadzący sprzedaż bezpośrednią produktów pszczelich zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji według Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (weszło w życie od 1 stycznia 2016 r.), a określa to dokładnie § 41.:
  Podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pszczelich nieprzetworzonych przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej prowadzi i przechowuje dokumentację, zawierającą informacje o:
 1. ilości sprzedanych w danym miesiącu produktów;
 2.  wynikach czynności sprawdzających, o których mowa w § 18.
 3.  Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez rok następujący po roku, w którym została sporządzona, i udostępnia się na żądanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
Wymagania rozporządzenia wskazują  obowiązek ewidencjonowania miesięcznych ilości sprzedanych produktów.
Nie ma konieczności ewidencjonowania kwot, jakie za miód czy inny produkt otrzymał pszczelarz, ani dat, w jakim dniu miała miejsce operacja.
Ewidencja ta nie jest związana z obowiązkami podatkowymi, a wyłącznie z bezpieczeństwem produktów spożywczych w ramach sprzedaży bezpośredniej. Po zakończeniu danego miesiąca powinna znaleźć się w rubryce odpowiednia ilość kg sprzedanego miodu (czy innego produktu pszczelego nieprzetworzonego).Wzór ewidencji w formacie pdf

wzór ewidencji w formacie .xls

 
UWAGA! Informacje dla członków Koła Pszczelarzy Wrocław Fabryczna.

W zwiazku z obietnicą informowania o nieprawidłowościach mających miejsce na Walnym Zebraniu Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy w dniu19-11-2022 przedstawiam Państwu korespondencję dotyczącą tej sprawy.
Jan Sadło

Kliknij na miniaturę żeby zobaczyć dokument.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Strona główna | O Nas | Wiedza | Informacje | Oferta | Galerie | Kontakt | Ogólna mapa witryny
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego